Tổ Hóa – Sinh – Địa

Hiện nay tổ có 11 thầy, cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, có nhiều cô giáo đã đạt được danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố và cấp Quận.

Các thầy cô giáo trong tổ cũng đã đóng góp cho ngành giáo dục nhiều sáng kiến kinh nghiệm, nhiều học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố bộ môn Hoá- Địa- Sinh học.

Năm học 2015-2016:
Cô giáo Nguyễn Mai Dung đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Sinh học cấp Quận.

Năm học 2014-2015:
Học sinh Chu Kỳ Long lớp 9C và Trần Hải Linh lớp 9A đạt giải Ba môn Sinh học.

Năm học 2012-2013:
Học sinh Lê Phương Linh lớp 9A đạt giải Nhì môn Sinh học kỳ thi HSG cấp TP.

Năm học 2011-2012:
Cô giáo Đỗ Thị Hà đạt giải Nhì thi dạy chuyên đề về môi trường cấp Quận môn Sinh học.

Năm học 2010-2011:
Cô giáo Trần Thùy Linh đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Địa lý.

Năm học 2009-2010:
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến đạt giải Xuất sắc giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Hóa học.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh