Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu:
Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Mai Hương
Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Ngọc Huyền

Các tổ trưởng tổ chuyên môn:
Tổ Toán Lý: Cô Hoàng Thị Thanh Mai
Tổ Văn Sử: Cô Đỗ Thu Hương
Tổ Hoá Sinh Địa: Thầy Trần Thanh Việt
Tổ Ngoại ngữ: Cô Đỗ Hồng Hạnh
Tổ Văn Thể Mỹ: Cô Nguyễn Minh Thúy

Đoàn thể:
Chủ tịch Công đoàn: Cô Nguyễn Thị Thanh Vân
Tổng phụ trách: Cô Nghiêm Hồng Nhung
Bí thư Chi đoàn: Cô Nguyễn Quỳnh Trang

– Tổng số cán bộ giáo viên: 82
– Số Đảng viên: 28
– Chất lượng đội ngũ:
+ 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn (trong đó 90% có trình độ Đại học và trên Đại học)
+ 15% giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cấp Quận.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh