Thông báo thay đổi địa chỉ website của trường THCS Phan Chu Trinh

Trân trọng kính báo:
Từ năm học 2018 – 2019, trang web của Trường THCS Phan Chu Trinh (Hà Nội) chuyển sang: c2phanchutrinh.edu.vn

null

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh