Quy chế chuyên môn năm học 2018-2019


Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải chi tiết Quy chế.

Dưới đây trích dẫn một phần Quy chế.

Chương I . NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục.
2. Đối tượng áp dụng bao gồm tất cả giáo viên đang tham gia giảng dạy tại trường THCS Phan Chu Trinh.
Điều 2. Mục đích Quy định việc thực hiện quy chế chuyên môn là căn cứ để giáo viên thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đồng thời là cơ sở để đánh giá chuẩn nghề nghiệp, xếp loại hàng năm.

Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Đối với giáo viên

1. Soạn bài
1.1 Soạn bài đầy đủ theo phân phối ch¬ương trình đã được xây dựng có phê duyệt của tổ, trường, PGD, bảo đảm chất l¬ượng. Trình bày khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng quy cách theo sự thống nhất chung của PGD. Thể hiện rõ việc không ngừng đổi mới ph¬ương pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng bảo đảm chuẩn kiến thức kỹ năng, phù hợp với từng đối tượng học sinh, theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.
1.2. Các tiết dạy phải đ¬ược đánh số thứ tự từ tiết 1 đến tiết cuối cùng của năm học
1.3. Các tiết thí nghiệm thực hành phải đư¬ợc chuẩn bị trư¬ớc hai ngày.
1.4. Bài kiểm tra từ 45 phút trở lên phải báo tr¬ước và có kế hoạch cho học sinh ôn tập. Có thống nhất ma trận đề trong nhóm, đề ra và h¬ướng dẫn chấm bài kiểm tra phải đ¬ược soạn cẩn thận trong giáo án.
1.5. Cuối mỗi tiết lên lớp có phần rút kinh nghiệm để giúp cho lần soạn và lên lớp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.
1.6. Việc soạn giáo án đư¬ợc thực hiện theo quy định của phòng GD-ĐT
2. Lên lớp.
2.1. Ra vào lớp đúng giờ. Hoàn thành bài giảng đúng thời gian quy định. Đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy, kiểm tra theo phân phối chương trình. Chậm chương trình phải tiến hành dạy bù ngay trong tháng.
2.2. Tr¬ước mỗi tiết học giáo viên phải dành từ 1 đến 2 phút để ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, chuẩn bị bài ở nhà, vệ sinh và các quy định khác của nhà trư¬ờng.
2.3. Kết thúc giờ dạy giành từ 3 đến 5 phút để củng cố và h¬ướng dẫn học sinh làm việc ở nhà; công khai các lỗi vi phạm của học sinh trong giờ (những lỗi vi phạm nặng phải lập biên bản, thông báo cho GVCN xử lý theo quy định); phê rõ các ¬ưu điểm, khuyết điểm vào sổ đầu bài trước khi xếp loại và ký tên đảm bảo khách quan, chính xác.
2.4. Tư¬ thế, trang phục phải chỉnh tề, xư¬ng hô phải mô phạm, không đút tay vào túi quần, chống nạnh; không ngồi trên bàn để giảng bài; không sử dụng điện thoại di động; không hút thuốc, không có dấu hiệu của rượu, bia.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh