Kế hoạch thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020

Ngày 09/10/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 5417/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 – 2019.

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải chi tiết Kế hoạch.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh