Hướng dẫn sử dụng “Sổ liên lạc điện tử” dành cho phụ huynh và GVCN

Sở GDĐT Hà Nội đã hoàn thiện và cho triển khai hệ thống phần mềm “Sổ liên lạc điện tử” PINO miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin giữa Gia đình và Nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh có thể xem hướng dẫn sử dụng tại các file đình kèm theo đây.

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải Hướng dẫn cài đặt Sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh.

Nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải Hướng dẫn sử dụng Sổ liên lạc điện tử cho phụ huynh.

Nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải Hướng dẫn sử dụng Sổ liên lạc điện tử cho GVCN.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh