Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng 2018

CUỘC THI SÁNG TẠO DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG NĂM 2018

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải đầy đủ nội dung Quyết định 1763-QÐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi .

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải đầy đủ nội dung Công văn về việc triển khai cuộc thi.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh