Chương trình Người thầy 4.0

Chương trình tập huấn NGƯỜI THẦY 4.0 – THẦY CÔ GIÁO HẠNH PHÚC SẼ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải đầy đủ nội dung chương trình Người thầy 4.0.

Mời nhấn chuột TẠI ĐÂY để tải nội dung chương trình Thầy cô giáo hạnh phúc.

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh