Học sinh bán trú liên hoan tất niên


Một vài hình ảnh trong buổi liên hoan tất niên của khối học sinh bán trú:
(Ảnh của cô Đỗ Thu Hương – từ facebook chính thức của Trường THCS Phan Chu Trinh)

null

null

null

null

null

null

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh