Đội Erobic đạt giải Nhất


(Ảnh do cô Nguyễn Ánh Liên gửi cho trang web)

Chúc mừng đội Aerobic gồm các học sinh đến từ lớp 6A1,6A2,7B,8C,9C, dưới sự dẫn dắt của cô giáo Nguyễn Ánh Liên, đã đạt giải nhất bài Erobic qui định, đạt giải nhì bài Erobic tự chọn Cấp Quận.

null

null

null

null

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh