Huấn luyện viên chuyên nghiệp và vận động viên tài năng


(Tin và ảnh của cô Đỗ Thu Hương, cô Nguyễn Thị Ánh Liên)
Chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Ánh Liên! Chúc mừng các con lớp 6A1, 6A2, 7B ,8C , 9C đã hoàn thành xuất sắc 2 bài erobic tự chọn & bài erobic qui định cấp QUẬN 22 / 1 / 2018.
null

null

null

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh