Vui Trung Thu

Chiều ngày 28/9 (13/8 Âm lịch), Tết Trung Thu đã đến sớm với các học sinh khối lớp 6.

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

Video

Tác phẩm của học sinh

  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh
  • Tranh học sinh